Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Συμφέροντα στο Υπουργείο Υγείας


Ενώ η χώρα ευρίσκεται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας και γίνονται τεράστιες περικοπές στο χώρο της Υγείας με θύματα όπως πάντα τους ασφαλισμένους, πόλεμος συμφερόντων είναι σε εξέλιξη για την ανάληψη της Κωδικοποίησης του Υγειονομικού Υλικού και του αντίστοιχου διπλογραφικού συστήματος με σοβαρές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις.
Η κωδικοποίηση του Υγειονομικού Υλικού είναι η βάση όλων των λειτουργιών για την υποστήριξη των φορέων υγείας. Είναι αυτό που απαιτείται για την λειτουργία του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Δεν χρειάζεται να δίνουν διαγωνισμούς 6 εκατ ευρώ σε λογιστικές εταιρίες (ΥΥΚΑ Ιούνιος 2011). Χρειάζεται σχεδιασμός και δουλειά για την κωδικοποίηση και για το διπλογραφικό.
Το τμήμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΥΥΚΑ/ΕΠΥ) φαίνεται ότι στελεχώθηκε από προσωπικό με άγνοια σε βασικές αρχές διοίκησης και κωδικοποίησης υλικού
Συγκεκριμένα η ΥΥΚΑ/ΕΠΥ εντάσσει το υγειονομικό υλικό (ΥΥ) μόνο με την περιγραφή του. Η περιγραφή ενός υλικού δεν αποτελεί ούτε κωδικοποίηση ούτε κατηγοριοποίηση αλλά μια ελλιπής καταγραφή πληροφορίας. Εξ αρχής επισημάνθηκε η έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικής από τους εμπλεκόμενους φορείς των προμηθειών υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε Πα-νελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών, Νοσοκομεία κλπ)

Η πολιτική που έως σήμερα έχει ακολουθήσει η ΥΥΚΑ/ΕΠΥ έχει ως βασικές επιπτώσεις:
1.    Την απώλεια πολύτιμου χρόνου για την υλοποίηση της κωδικοποίησης του Υγειονο-μικού Υλικού (ΥΥ).
2.    Την καθυστέρηση των κοινών προμηθειών των φορέων παροχής υγεία.
3.    Την καθυστέρηση της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στον κλάδο της υγείας.
4.    Την ταξινόμηση των υλικών στο Παρατηρητήριο Τιμών αποκλειστικά με την περιγραφή χωρίς τον έλεγχο των πιστοποιητικών καταλληλότητας τους.
5.    Τον εξαναγκασμό αξιόπιστων εταιριών προμήθειας ΥΥ σε συρρίκνωση, κλείσιμο ή και απόσυρση από την χώρα.
6.    Την απαξίωση εξοπλισμού σε φορείς παροχής υγείας που υποστηρίζονταν από εταιρίες που έχουν κλείσει ή αποσυρθεί από την χώρα.
7.    Την δυσλειτουργία και αδυναμία της υποστήριξης των φορέων παροχής υγείας σε ΥΥ.
Μερικά από τα αποτελέσματα της ισοπεδωτικής τακτικής του ΥΥΚΑ/ΕΠΥ/Παρατη-ρητηρίου Τιμών είναι:
1.    H ταξινόμηση φτηνών απομιμήσεων κινέζικων υλικών στο ίδιο επίπεδο με εγκεκριμένα υλικά που διαθέτουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και όχι μόνο CE.
2.    O εξαναγκασμός των εταιριών Υγειονομικού Υλικού σε κλείσιμο (απώλεια θέσεων εργασίας) καθόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον αθέμιτο ανταγωνισμό που τους εξαναγκάζει η ΕΠΥ. Υπάρχει ενεργός εξοπλισμός σε Νοσοκομεία που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας καθώς δεν υπάρχουν πλέον αντιπρόσωποι και υλικά στην Χώρα.
3.    Η χρήση αμφίβολης ποιότητας υλικών σε εργαστήρια και ασθενείς με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων. (πχ ενέσεις και βελόνες σε χημειοθεραπείες – υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κυριολεκτικά σακατευτεί!)
4.    Η ανικανότητα υποστήριξης των Νοσοκομείων σε υλικά.
Παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), και παρά το γεγονός ότι οι απόστρατοι τους αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την εφαρμογή του ΕΟΠΥ, διότι δεν συμπεριλαμ-βάνονται τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στη συνταγογράφηση, σε συνεργασία με εκπρο-σώπους της ΥΥΚΑ/ΕΠΥ, κατηγοριοποιούν και κωδικοποιούν το ΥΥ με μηδενικό κόστος, συμμορφούμενη σε διεθνή πρότυπα.
Όπως αποδεικνύεται :
Δεν απαιτούνται συμβάσεις με «εισαγόμενους» υπαλλήλους που δεν έχουν καμία σχέση με διοίκηση υλικού (logistic), γιατί απλώς δημιουργούν προβλήματα.
Δεν απαιτούνται να υπογράφονται συμβάσεις της ΥΥΚΑ/ΕΠΥ με δημόσιους υπαλλήλους του ίδιου του υπουργείου γιατί απλούστατα είναι η δουλειά τους.
Δεν απαιτούνται ακριβές συμβάσεις με λογιστικές εταιρίες για να υποβάλλουν ισολογισμούς και προϋπολογισμούς με «δημιουργική» λογιστική γιατί τα νοσοκομεία είναι καταλλήλως στελεχωμένα και απλώς χρειάζονται τα κατάλληλα μηχανογραφικά μέσα και την κωδικοποίηση του ΥΥ για να δουλέψουν διπλογραφικά.
Δεν απαιτείται η συνεχή ταλαιπωρία επιστημονικού προσωπικού, που το λειτούργημα τους είναι η ίαση των ασθενών, με συλλογή και αποστολή περριτών στοιχείων στην ΥΥΚΑ/ΕΠΥ γιατί απλώς χρειάζεται επιτέλους ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός.
Δεν απαιτείται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να «κωδικοποιεί» προκαταβολικά τις πράξεις του με δεδομένη την απόκλιση από την πραγματικότητα γιατί αυτό θα γίνει αυτόματα μέσω της ορθής μηχανογράφησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Απαιτείται απλώς η ένταξη και παραγωγική λειτουργία της κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης του ΥΥ όπως αυτή υλοποιείται ήδη και χωρίς την διαμεσολάβηση οποιασδήποτε εταιρίας ή ιδιώτη (και μάλιστα δημοσίου υπαλλήλου) που καιροσκο-πούν να καρπωθούν την συνολική εργασία ως μεσάζοντες.
Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να προστατευτεί η εν λόγω εργασία κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης του ΥΥ καθόσον αποτελεί το κλειδί της υλοποίησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, κοινών προμηθειών και ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε όλους τους φορείς παροχής υγείας στην Ελλάδα και επιπλέον είναι η πρώτη που υλοποιείται σε αυτήν την έκταση στην Ευρωπαική Ένωση.
Η αξιοποίση της προσπάθειας των Ενόπλων Δυνάμεων θα επιταχύνει τους στόχους της χώρας στην μείωση των δαπανών στις προμήθειες υγείας, την διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό των εταιριών και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της.

Από Επικαιρότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας σεβόμενοι τον εαυτό σας και τους άλλους.