Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Ερώτημα στην 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικό με τον τρόπο περικοπής των Απεργιών

ΑΘΗΝΑ 1/10/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2153
ΠΡΟΣ 22Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ: «Σχετικό με τον τρόπο περικοπής των Απεργιών»
Κύριε Διευθυντά,
Με βάση το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α') «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών αρ. πρωτ. Οικ2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ 4574 Η-8ΜΘ) οι οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων διενεργούν για κάθε ημέρα Απεργίας των υπαλλήλων περικοπή κατά 1/25 των μικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης και της συνταξιοδοτικής εισφοράς.
Σας καταθέτουμε γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» εκ της οποίας σαφώς προκύπτει ότι η περικοπή της κάθε ημέρας Απεργίας θα πρέπει να υπολογίζεται στο 1/25 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων πλην φόρου και δανείων.
Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας καθ' ότι με τον τρόπο που διενεργούνται οι περικοπές των Απεργιών εξανεμίζεται το κατ' εξακολούθηση συρρικνωμένο εισόδημα των Υγειονομικών.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας σεβόμενοι τον εαυτό σας και τους άλλους.