Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 4ης ΥΠΕ κ. ΒΕΝΤΟΥΡΗ

 Σας γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 14 Νοέμβριου 2013 αντιπροσωπεία από το Δ.Σ  του Σωματείου μας αποτελούμενη από τους: Μασούρα Πασχάλη, Τριανταφυλλίδη Βασίλειο , Καλεμκερίδη Αχιλλέα, Χρονόπουλο Παναγιώτη καθώς και ο πρόεδρος της ΕΝΙΚ Αποστολίδης Θεόδωρος επισκέφτηκε τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Βεντούρη.


 Η συνάντηση είχε να κάνει με το παρόν και το μέλλον των δομών της Υγείας του νομού Κιλκίς και γενικότερα τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

Α) Νέος οργανισμός του Γεν, Νοσοκομείου Κιλκίς.
Με την ψήφιση του νέου νόμου για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δημοσιεύτηκε ο νέος οργανισμός του Γεν. Νοσοκομείου Κιλκίς με (ΦΕΚ 1247/τ.β΄/11-4-2012 Αθήνα,10 - 4-2012 ) ελάχιστες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές και είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας λόγω των σημαντικών διαφορών απο την πρόταση που είχε κατατεθεί και αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας. Το Γεν. Νοσοκομείο Κιλκίς στον οργανισμό του είχε δύναμη 250 κλινών σε πλήρη ανάπτυξη, όμως με πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία του νέου υγειονομικού χάρτη οι κλίνες είχαν μειωθεί σε 180, ενώ μετά από κινητοποιήσεις εργαζομένων, πολιτών, φορέων, και παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση του υπουργείου Υγείας για την διατήρηση ικανοποιητικού αριθμού κλινών σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του νομού μας, η δύναμη ανήλθε σε 215 κλίνες.
         Ως γνωστόν Τα Νοσοκομεία Κιλκίς & Γουμένισσας λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση ενώ από το 2013 έχει πραγματοποιηθεί  η ολοκληρωτική συνένωση των νοσοκομείων Κιλκίς- Γουμένισσας με δύναμη 255 κλινών ( δημοσίευση νέου ενιαίου οργανισμού Αριθμ. Υ4α/οικ.123803 )  με συνέπεια κοινή χρηματοδότηση, κοινό ΑΦΜ, κοινή διαχείριση, κοινές προμήθειες  κοινό οργανόγραμμα και όσα ανάλογα σχετίζονται με τη συγχώνευση.
         Δυστυχώς όμως από τις προηγούμενες διοικήσεις δεν υπήρξε η πρόβλεψη και η μελέτη για την ολοκληρωτική συγχώνευση των δυο Νοσοκομείων, την ομαλή μετάβαση στο νέο οργανισμό του ενιαίου νοσοκομείου, την συνολική επαρκή χρηματοδότηση, τον αριθμό των κλινών και του προσωπικού, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν και στα δυο νοσοκομεία.                                                                                                                             Η καθυστέρηση στην δημοσίευση  του νέου οργανισμού καθώς και η αναμονή για την σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι αποτελεί τροχοπέδη για την μετάταξη νοσηλευτικού προσωπικού ( κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ) σε ανώτερη κατηγορία του ιδίου κλάδου (ΤΕ Νοσηλευτών), για την κάλυψη των κενών θέσεων προϊστάμενων τμημάτων. Επιδίωξή μας και πάγια θέση του Σωματείου Εργαζομένων είναι διατήρηση των νοσηλευτικών τμημάτων καθώς και οι θέσεις εργαζομένων στο Νοσοκομείο μας.
Επισημαίνουμε την άμεση και αναγκαία  επανεξέταση του  νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου Κιλκίς ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την πλήρη ανάπτυξη του με συνέπεια την  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και να κάνουμε σαφές ότι πρόθεση μας  είναι η πρόβλεψη και παραμονή όλων τμημάτων και  υπηρεσιών που έδιαθέτουμε, καθώς  και όλων των εργαζόμενων.

Β) Λειτουργία Τρίτης Πτέρυγας  
Προτεραιότητα άμεσης αντιμετώπισης και εξεύρεση ενδεδειγμένης λύσης αποτελεί η λειτουργία της Γ’ πτέρυγας, ένα έργο που ξεκίνησε το 2003 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το 2008, η καθυστέρηση είχε σαν αποτέλεσμα την απένταξη της, από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων το Μάιο του 2012 αποτέλεσε μια δυσάρεστη εξέλιξη για το Νοσοκομείο μας. Η ένταξη της τρίτης πτέρυγας εκ νέου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2013 για την εξασφάλιση των πόρων που το Νοσοκομείο μας δικαιούται αποτελεί θετική εξέλιξη και ουσιαστικά είναι ένα βήμα για να αποφύγει σε μια πρώτη φάση την υποβάθμιση αλλά άμεσα και με γοργούς ρυθμούς να αξιοποιηθούν πλήρως οι κτηριακές εγκαταστάσεις στο σύνολο τους.
Γ) Λειτουργία τμήματος σίτισης ( μαγειρεία)
 Το τμήμα των μαγειρείων παραμένει ανενεργό από το 2006 μέχρι και σήμερα μετά απο την επιβεβλημένη ανακαίνιση εφόσον δεν πληρούσε τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε, αλλά η καθυστέρηση στη λειτουργία τους λόγω έλλειψης εξοπλισμού αλλά και η  αδυναμία σύνδεσης με το φυσικό αέριο δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη σίτιση των ασθενών και ιατρικού προσωπικού με την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία catering που επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Απαιτείται άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία των μαγειρείων.

Δ)  Επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου
Η συνεχόμενη υποχρηματοδότηση των τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,  που οδηγούν σε σημαντικές ελλείψεις υλικών ειδικά το τελευταίο διάστημα λόγω εξάντλησης του φετινού προϋπολογισμού ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε να δοθεί μια λύση.                                                                                                                                                         Τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου είναι  αποτέλεσμα της υποχρηματοδότηση που σταδιακά το 2013 έφτασε στα 4.000.000 ευρώ με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο μας.                                                                                             Η επιπλέον χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για την κάλυψη των αναγκών καθώς και για την λειτουργία του Νοσοκομείου αποτελεί μία θετική εξέλιξη που ενδυναμώνει τη θέση του νοσοκομείου και μέλημα όλων πλέον θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν σύντομη εκταμίευση και προς αυτήν την κατεύθυνση θα θέλαμε να κινηθείτε και να βοηθήσετε.
 Ε) Ελλείψεις έμψυχου δυναμικού
Θα πρέπει να σας επισημάνουμε τις ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό που διαρκώς αυξάνεται λόγω συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των τμημάτων το τελευταίο διάστημα..                                                                                                                            Η αναστολή λειτουργίας της Ουρολογικής κλινικής και η συγχώνευση των Ορθοπεδικών κλινικών, οι συνταξιοδοτήσεις του ιατρικού προσωπικού ( ουρολόγων, χειρουργών, ορθοπεδικού, νεφρολόγου, παιδιάτρου, γυναικολόγου, δερματολόγου, ακτινολόγου, μικροβιολόγου), η αναστολή του Παθολογοανατομικού τμήματος, του Πνευμονολογικού και του  Ιατρείου Ύπνου,  η έλλειψη νευρολόγου, η απόσπαση του γναθοχειρουργού καθώς η λήξη των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, οι ελλείψεις σε διοικητικό,  παραϊατρικό προσωπικό ( τραυματιοφορέων, τραπεζοκόμων, βοηθών θαλάμων και πλυντών ), καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό λόγω της ανασφάλειας των εργαζομένων που αφορούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα οδηγεί σε αποδυνάμωση των νοσηλευτικών τμημάτων το τελευταίο διάστημα.
Άμεσα θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξής κλινικές με ιατρικό προσωπικό για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία των τμημάτων:
η Χειρουργική κλινική απαραίτητα με 2 χειρουργούς
η Καρδιολογική κλινική απαραίτητα με 1 καρδιολόγο.
η Παιδιατρική κλινική με 1 παιδίατρο.
Το Ακτινολογικό τμήμα με 1 ακτινολόγο
Το Μικροβιολογικό εργαστήριο 1 βιοπαθολόγο

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε της πλήρη αποδυνάμωση στον αριθμό των τραυματιοφορέων και την επιτακτική ανάγκη της άμεση ενίσχυσης τους για την εξασφάλιση ασφαλών προγραμμάτων και πλήρη κάλυψη των νοσηλευτικών τμημάτων.

Οι σοβαρές  ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό παρατηρούνται και σε διάφορες ειδικότητες όπως των Βοηθών θαλάμων, Τραπεζοκόμων, Πλυντών και Διοικητικών υπαλλήλων. Θα πρέπει άμεσα να γίνει η επαναπροκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου.       
                                         
 Κύριε Διοικητά ελπίζουμε η σημερινή μας συνάντηση να είναι η αρχή για την επίλυση των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.                                                                                  Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται σε ένα ερώτημα και μια απάντηση χωρίς περιστροφές: υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί Νοσοκομείο ολοκληρωμένο και ως οφείλει να υπάρχει στο νομό Κιλκίς; Η απάντηση  θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογες δεσμεύσεις άμεσες και έμπρακτες προς κάθε κατεύθυνση. Θα θέλαμε να επανεξετάσετε το θέμα  του Νοσοκομείου μας, προτείνοντας τις λύσεις που να εξασφαλίζουν την πλήρη ανάπτυξη του και την  εύρυθμη λειτουργία του καθώς και τους συναδέλφους  εργαζόμενους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.    

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ                                         ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας σεβόμενοι τον εαυτό σας και τους άλλους.